Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka u J. I. Schnabla” jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Instytucja obejmuje swoimi działaniami Miasto i Gminę Nowogrodziec, teren województwa dolnośląskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto wykracza ze swoją ofertą poza granice kraju. W skład Centrum wchodzą: Centrum Kultury i Sztuki „Muza” w Nowogrodźcu, Dom Kultury w Nowogrodźcu, Ośrodek Kultury w Parzycach, Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu wraz z filiami w Gierałtowie, Gościszowie, Wykrotach i Zebrzydowej, Wiejskie Domy Kultury w Czernej, Gierałtowie, Gościszowie, Wykrotach, Zagajniku oraz Zebrzydowej, świetlice w Milikowie, Parzycach, Zebrzydowej, a także Stadion Sportowy w Nowogrodźcu i Zebrzydowej.

Intencją GCKiS w Nowogrodźcu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom kulturalnym, sportowym oraz rekreacyjnym mieszkańców Gminy. Równie ważny cel stanowi sprostanie oczekiwaniom środowiska poprzez tworzenie i udostępnianie bogatej oferty, zarówno z obszaru kultury, sportu, jak i sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Centrum odpowiada ponadto na potrzeby czytelnicze społeczeństwa.

Międzynarodowy Festiwal „Muzyka u J. I. Schnabla” jest istotnym, ale nie jedynym wydarzeniem przygotowywanym przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. W dorobku Centrum znajduje się organizacja szeregu koncertów, przeglądów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych. Dość wspomnieć o słynnych na cały Dolny Śląsk obchodach święta pieczonego prosiaka, a więc imponującej w swym rozmachu Pieczenicy (lipiec), niezwykle atrakcyjnych Dniach Gminy Nowogrodziec (sierpień) czy święcie wspaniałych wypieków chlebowych – Święto Chleba (wrzesień). Centrum organizuje także konkursy z różnych obszarów kultury, sztuki i sportu. Wychowując, wspiera wielokierunkowe formy edukacji kulturalnej. Tworzy warunki dla amatorskich ruchów artystycznych, kół i klubów zainteresowań, sekcji, a także zespołów ludowych.

Strona internetowa