Eliza Szwed

foto Bernard Łętowski
foto Bernard Łętowski

Jest charyzmatycznym i prężnie działającym dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, którym kieruje od 2010 roku. Jako lider i szef zespołu GCKiS dba o ciągły rozwój kadry oraz samej instytucji.

Dzięki wielokierunkowemu wyższemu wykształceniu legitymuje się nie tylko wiedzą w zakresie funkcjonowania organizacji w sferze kultury i sportu w warunkach gospodarki rynkowej, ale także umiejętnościami skutecznego działania na tych polach oraz kreowania różnorodnych wydarzeń w nowych przestrzeniach i warunkach ekonomicznych i społecznych. W kompetentny i efektywny sposób potrafi pozyskiwać pozabudżetowe środki finansowe, w tym z programów UE. Jest wiceprezesem Nowogrodzieckiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz imprez masowych. Współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, twórcami i artystami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej gminy Nowogrodziec.

Instytucja, którą zarządza była nominowana do nagrody „Dolnośląski Klucz Sukcesu 2014”, w kategorii najlepsza instytucja kultury, a ona sama została laureatką plebiscytu organizowanego przez Gazetę Wrocławską „Osobowość Roku 2017” i "Osobowość Roku 2019" w kategorii KULTURA za organizację Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka u J. I. Schnabla” oraz „Wielkiego Garnca nad Kwisą”. W 2020 roku odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".