Agata Kleszczyńska

Agata Kleszczyńska
Agata Kleszczyńska

Agata Kleszczyńska, ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki (2000).

Wieloletni pracownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z ponad 20 letnim stażem w w/w instytucji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji imprez, przedsięwzięć kulturalnych oraz pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i unijnych.

Współpracuje ze szkołami, stowarzyszeniami, zespołami ludowymi, organizacjami pozarządowymi, twórcami i artystami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej gminy Nowogrodziec.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.