Mariusz Urban

Fot. Archiwum prywatne

Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku malarstwo (2005) oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku muzykologia (2008). W roku 2020 obronił w Instytucie Muzykologii UAM (z wyróżnieniem) pracę doktorską pt. Twórczość Josepha Ignatza Schnabla w kontekście przemian stylistycznych muzyki przełomu XVIII i XIX wieku. Doktor Nauk o Sztuce, muzykolog. Obecnie adiunkt w Instytucie Muzykologii UAM w Poznaniu.

W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na szeroko pojmowanej kulturze muzycznej Śląska XVIII i XIX wieku (muzyka liturgiczna, życie koncertowe Wrocławia, dawne zbiory muzyczne). Prowadzi regularne badania źródłowe nad zachowanymi kolekcjami śląskich muzykaliów (Wrocław, Legnica). Wyniki swoich badań prezentował podczas międzynarodowych i krajowych konferencji i sympozjów naukowych (Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Bydgoszcz), oraz na łamach wydawnictw naukowych („Muzyka”, „Aspekty Muzyki”, „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars”).

Jako ważne dopełnienie swoich badań naukowych traktuje pracę dydaktyczną. O muzyce stara się zawsze mówić z pasją i w sposób zajmujący, przedstawiając ją na ogół w szerokim kontekście  zjawisk współtworzących kulturę danej epoki.